222rehber.com'a kayıtlı firma sayısı 1679
Ne aramıştınız? Ne aramıştınız?
Öğrenciye Özel
Hemen Bul
İş İlanları
Keşfet
Sorun Bildir
X
Yukarı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca “222rehber.com” tarafından www.222rehber.com web sitesi aracılığıyla tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla, “222rehber.com” ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağım web sitesi üzerinden temin edilen ve iletişim bilgilerimden oluşan kişisel verilerimin; telefon, e-posta ve mobil uygulamalar aracılığıyla kullanılmasına ve herhangi bir iletişim aracı (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) ile şahsımla iletişime geçilmesine ve bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin www.222rehber.com web sitesi tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına açık rıza verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu “222rehber.com’a” yazılı veya elektronik yollar ile bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

X