222rehber.com'a kayıtlı firma sayısı 1679
Ne aramıştınız? Ne aramıştınız?
Öğrenciye Özel
Hemen Bul
İş İlanları
Keşfet
Sorun Bildir
X
Yukarı

www.222rehber.com web sitesine girmeniz, üye girişi yapmanız, firma bilgilerinizi eklemeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir alanı kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1.Taraflar

1.1. 222rehber.com web sitesinin faaliyetlerini yürüten, 222rehber (Bundan böyle “222rehber.com olarak anılacaktır).

1.2. 222rehber.com web sitesine üye olan internet kullanıcısı (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu 222rehber’in sahip olduğu web sitesi 222rehber.com‘dan ve/veya bu site üzerinden sunulan bazı promosyon, çekiliş ve sair aktivitelerden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Sitemizin ziyaret edilmesi, sitemize üyelik ve bu kapsamda kişisel verilerin paylaşılmasına/işlenmesine açık rıza verilmesi şartına bağlanmamış olup, üye olmayanlar ve kişisel verilerinin paylaşılmasına muvafakat etmeyenler de sitedeki özellikleri kullanamayacak, yalnızca site üzerinde gezinme sağlayarak iletişim formlarımızı kullanarak tarafımız ile iletişime geçebilirler.

İşbu üyelik sözleşmesinin akdedilmesi halinde, Üyenin adı soyadı, elektronik posta adresi, telefon numarası, internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler şirketimizin hizmetlerinin sunulması, bazı promosyon, çekiliş ve reklamlardan Üye’lerin haberdar edilmesi ve faydalanması amaçları ile şirketimizin işleyişi çerçevesinde toplanabilir, saklanabilir ve şirket içi veya dışı kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. Kişisel verilerin şirketimizce işlenmesine ve haklarınıza dair detaylı bilgiye “KVKK ve Gizlilik Politikası” metninden ulaşabilirsiniz.

2.1. Üye, 222rehber.com web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, 222rehber’ in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

2.2. Üye, 222rehber.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından 222rehber’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, 222rehber’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.3. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

2.4. Kullanıcı, 222rehber.com web sitesindeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden 222rehber.com sorumlu tutulamaz.

2.5. 222rehber.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

2.6. Üye, 222rehber.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

2.7. 222rehber.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve tarafı görüş sahibi oluşturur. Bu görüş ve düşüncelerin 222rehber ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. 222rehberin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, 222rehber’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, 222rehber’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.9. 222rehber’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye web sitesi özelliklerini kullanarak bu durumu önceden kabul eder. Bu durumda, 222rehberin hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.10. 222rehber.com‘un sahibi 222rehber’dir, 222rehber.com‘da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve 222rehber.com’ un sunumu 222rehber.com’un ya da 222rehberi’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu 222rehber.com‘deki bilgilerin ya da 222rehber.comsayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, yazılım altyapısı gibi tüm bilgiler ile 222rehber.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve  sair imgelerin, videoların, giflerin, dosyaların, katalogların, listelerin ve bunlara benzer  tüm dosyaların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan 222rehber.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla 222rehber ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, 222rehber’in hizmetlerini, bilgilerini telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının 222rehber’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması ve sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve 222rehber’in yazılı izni ile mümkündür.

2.11. 222rehber  tarafından 222rehber.com internet sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Bu tür bilgilerin elde edilmesi ve muhafazası hususunda “KVKK ve Gizlilik Politikası” gereği gerekli önlemleri alınmaktadır.

2.12. 222rehber üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya 222rehber’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) 222rehber ve 222rehber.com web sitesi ekibinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

2.13. 222rehber.com web sitesinin kötü amaçlı yazılımlara karşı güvenliği tüm mevcut imkânlar dâhilinde tedbir altına alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının da kendi güvenliği için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Bu bağlamda 222rehber.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.14. 222rehber, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya 222rehber.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

2.15. 222rehber, 222rehber.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve 222rehber.com’u kullanma koşulları ile 222rehber.com‘da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, 222rehber.com‘u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler 222rehber.com‘da yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. 222rehber.com’a üye olunması ve web sitesinin kullanımı ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 222rehber; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, spam, virüs, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2.16. 222rehber, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş olduğunu, 6698 Sayılı KVKK kapsamında buna muvafakat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

3.Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Türkiye İş Firma Rehberi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Türkiye İş Firma Rehberi üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.İhtilafların Hali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.Yürürlük

Üyenin, işbu üyelik sözleşmesini akdetmesi ile üye, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okumuş ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul etmiş bulunmaktadır. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

6.Mücbir Sebepler

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7.Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

222rehber, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı ve Üye’nin sorumluluğundadır. Kullanıcı ve Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8.Fikri Mülkiyet Hakları

8.1. İşbu 222rehber.com’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu 222rehber.com’un ziyaret edilmesi veya bu 222rehber.com’daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

8.2. 222rehber.com’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. 222rehber.com’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

9.Sorumluluklar

9.1. 222rehber.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Kullanıcı ve Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile kullanılmaktadır.

9.2. Kişisel verilerinize ait gizlilik hakkında bilgi almak ve ya bilgilerinizi korumaya yönelik uygulamalarımızı öğrenmek için “KVKK ve Gizlilik Politikası” başta olmak üzere “Sözleşmeler” bölümünü inceleyebilirsiniz. Hizmetlerimizden yararlandığınız süreç boyunca herhangi bir hak ihlali olduğunu düşünüyorsanız veya destek almanız gereken bir konu bulunuyor ise “İletişim” sayfası üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

9.3. www.222rehber.com; kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri reklam ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

9.4. www.222rehber.com, kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda www.222rehber.com tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye’den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

9.5. İşbu Kullanım Şartları Üye’nin, www.222rehber.com’a Üye olarak üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

9.6. Kullanıcı ve üyelere bilgi sağlamak veya yardımcı olmak amacı ile yer alan bağlantılar (farklı Internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

9.7. Üye, İşbu KVKK ve Gizlilik Politikası kapsamında bulunan Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

9.8. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

9.9. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

9.10. Kullanıcı, 222rehber.com’un kullanımında kötü amaçlı olarak çeşitli bilgilere erişmeye çalışmayacağınız, aksi halde 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul eder.

9.11. Kullanıcı, 222rehber.com içindeki faaliyetlerinde, 222rehber.com’un herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 222rehber.com yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, silebilir veya yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

9.12. 222rehber.com’un üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

X